• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Działalność SU w roku szkolnym 2023/2024

Działalność SU w roku szkolnym 2023/2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SP nr 5  w roku szkolnym 2023/2024

       Działalność SU w roku szkolnym 2023/2024 opierała się na kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych u uczniów, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom.

          Angażowano uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez udział w planowanych i nieplanowanych akcjach, konkursach i innych:

 • zorganizowano  dyskotekę rozpoczynającą rok szkolny
 • przedstawiciele SU wzięli udział w przygotowaniu akademii z okazji DEN.
 • 16 października obchodzono Dzień Tolerancji w klasach 1-8 (gazetki, filmy, quizy)
 • przedstawiciele SU zapalili znicze na grobie Bojowników o Wolność i Demokrację na cmentarzu w Czerwionce.
 • zorganizowano Andżejkowe wróżby na przerwach międzylekcyjnych dla wszystkich uczniów.
 • zorganizowano 6 grudnia spotkanie ze Świętym Mikołajem dla klas 1-8
 • zorganizowano dyskotekę karnawałową dla klas 4-8
 • cała społeczność szkolna : uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi z inicjatywy SU ofiarowali pomoc i wsparcie na leczenie uczennicy SP4 Mileny.
 • współorganizacja na terenie szkoły akcji charytatywnej „Ołówek dla Afryki”.
 • w marcu przedstawiciele SU zorganizowali Wiosenny Turniej gier i zabaw ruchowych z okazji pierwszego Dnia Wiosny.
 • w kwietniu odbył się Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (pogadanki, filmy, gazetka, uczniowie ubrani na niebiesko)
 • przedstawiciele SU wręczyli podziękowania i drobne upominki Paniom Sekretarkom w dniu ich święta – 25 kwietnia,
 • w ramach aktywnego spędzanie przerw wykonana została wielkoformatowa tablica ścienna – za aktualizację treści plastycznych odpowiada opiekun SU.
 • na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego przedstawiciele SU pożegnali absolwentów klasy 8 oraz pracowników obsługi przechodzących na emeryturę.

      Wnioski i rekomendacje:

 • kontynuowanie „Szczęśliwego Numerka”
 • zwiększyć świadomość uczniów dotyczącą „Skrzynki Zaufania” jako anonimowej formy wyrażania swoich opinii, próśb na temat atmosfery panującej w szkole.
 • należy dbać o aktualności na gazetce samorządu oraz o przekazywanie najważniejszych informacji.
 • spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje Samorządu Uczniowskiego,
 • zainspirować uczniów do wychodzenia z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami.

 

     Opiekunowie SU: Marzena Kempny-Ptaczek, Michał Klasik

     Przewodnicząca SU: Martyna Trocha kl. 8A   z-ca przewodniczącej:  Natalia Tomczyk kl.6B

do góry