• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 • 1 września 2022r. - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia - 31 grudnia 2022r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 16 - 29 stycznia 2022r. - ferie zimowe
 • 6 - 11 kwietnia 2023r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 23 czerwca 2023r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 14 października 2022r. - DEN
 • 1 listopada 2022r. - Dzień Zmarłych
 • 11 listopada 2022r. - Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2023r. - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2023r. - Trzech Króli
 • 1 maja 2023r. - Święto Pracy
 • 3 maja 2023r. - Święto Konstytucji 3 - Maja
 • 8 czerwca 2023r. - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

 • 31 października 2022r. - poniedziałek
 • 2 maja 2023r. - wtorek
 • 9 czerwca 2023r. piątek
 • egzamin ósmoklasisty - 3 dni
 • 22 czerwca 2023r. - uroczystośc pozegnania uczniów klas VIII

Egzamin ósmoklasisty; 3 dni - 23 -25 maja 2023r.


I półrocze trwa od 01.09.2022r.- 13.01.2023r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 11.01.2023r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną z zachowania do 11.12.2022r.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych - 10.01.2023r.

II półrocze trwa od 30.01.2023r. do 23.06.2023r.
Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 16.06.2023r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania - do 16.05.2023r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 6.06.2023r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - 12.06.2023r.

do góry