• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

 • 4 września 2023r. - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 grudnia - 31 grudnia 2023r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 29 stycznia - 11 lutego 2024r. - ferie zimowe
 • 28 marca - 2 kwietnia 2024r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 21 czerwca 2024r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 1 listopada 2023r. - Dzień Zmarłych
 • 1 stycznia 2024r. Nowy Rok
 • 1 maja 2024r. - Święto Pracy
 • 3 maja 2024r. - Święto Konstytucji 3 - Maja
 • 30 maja 2024r. - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

 • 30, 31 października 2023r. - poniedziałek, wtorek
 • 2 maja 2024r. - czwartek
 • 31 maja 2024r. piątek
 • 20 czerwca 2024r. czwartek
 • egzamin ósmoklasisty - 3 dni
 • 20 czerwca 2024r. - uroczystośc pożegnania uczniów klas VIII

Egzamin ósmoklasisty; 3 dni - 14 -16 maja 2024r.


I półrocze trwa od 04.09.2023r.- 26.01.2024r.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 25.01.2024r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu uczniów ocenami niedostatecznymi i naganną oceną z zachowania do 11.12.2023r.
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych - 23.01.2024r.

II półrocze trwa od 12.02.2024r. do 21.06.2024r.
Konferencja klasyfikacyjna za II półrocze - 14.06.2024r.
Informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną oceną z zachowania - do 13.05.2024r.
Informowanie rodziców o ustalonych ocenach rocznych do 5.06.2024r.
Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych - 11.06.2023r.

do góry