• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 946
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Rodo

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce - Leszczynach, ul. Szkolna 3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ tel. +48 32 4312 946

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów ( wychowanków ) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z opieką, wychowaniem i nauczaniem w SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mail: goreckiwoj.biz@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Informujemy ponadto, że Pani/Pan dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

do góry