• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Celem działania SU jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych przez SU (tematyczne konkursy międzyklasowe i indywidualne , akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych).
Kategoria: sprawozdania [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-09-29 ZEBRANIE SU 27.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
ZEBRANIE SU 27.pdf 25,96KB zobacz
pdf 2023-09-29 ZEBRANIE SU 20.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
ZEBRANIE SU 20.pdf 33,14KB zobacz
pdf 2023-09-17 zebranie-1.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
zebranie-1.pdf 53,41KB zobacz
do góry