• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 946
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Komunikat Rady Rodziców

Komunikat Rady Rodziców

20 11 2022 #Aktualności

Szanowni Rodzice !

W imieniu Rady Rodziców zwracam się z gorącym apelem o wpłaty na fundusz Rady Rodziców tzw. komitet rodzicielski.

Pieniądze przez Was wpłacone wracają do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

Dzięki pieniądzom wpłacanym przez Was na komitet rodzicielski, szkoła podnosi poziom edukacji naszych dzieci, między innymi poprzez zakupy ponadstandardowego wyposażenia szkoły, organizuje konkursy szkolne oraz umila czas spędzony w szkole przez nasze dzieci, zapewniając słodki poczęstunek w ramach różnych uroczystości odbywających się w szkole. Z pieniędzy zebranych w ramach funduszu Rady Rodziców możliwa jest także pomoc w sytuacjach wyjątkowych, np. poprzez wsparcie dla uczniów, których rodzice nagle znajdą się w trudnej sytuacji finansowej.

W roku szkolnym 2021/2022 wpłacili Państwo na fundusz Rady Rodziców łącznie 12 440,00 zł.

Do tej pory, w roku szkolnym 2022/2023 wpłacili Państwo łącznie 4 860 zł.

 

Za wszystkie dotychczasowe wpłaty bardzo Wam dziękuję.

W minionym oraz w bieżącym roku szkolnym ufundowano z funduszu Rady Rodziców dla naszych dzieci i na potrzeby ich edukacji następujące rzeczy na łączną sumę 14 509,25 zł[2]:

 • słodycze z okazji Mikołajek , Dnia Dziecka, Dnia Patrona Szkoły,
 • artykuły papierniczych dla uczniów biorących udział w konkursach,
 • dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursach szkolnych,
 • lektury i książki do biblioteki szkolnej,
 • dyplomy i nagrody dla uczniów klas I-VIII za wysokie wyniki w nauce,
 • wyprawki- zapomogi dla uczniów z Ukrainy,
 • kwiaty dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • pedagogizację dla rodziców ( spotkania on-line ze specjalistą - psycholog),
 • kompresor do pompowania piłek,
 • zmywarkę, obudowę kaloryferów oraz rolety do pracowni kulinarnej której, zdjęcia są zamieszczone w poniższym linku, jeszcze bez ww. zakupów https://sp5.czerwionka-leszczyny.pl/o-szkole/pracownia].   

 Na koniec pragnę zachęcić Państwa do dalszych wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

Rada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2022/2023 składkę na komitet rodzicielski w wysokości 100 zł. Niemniej wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny a ich wysokość zależy od Państwa możliwości finansowych. Rozumiem, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy wydatek. Tym bardziej Rada Rodziców jest wdzięczna za każdą, nawet drobną wpłatę. Bez Państwa wsparcia finansowego nie udałoby się osiągnąć tego, co do tej pory zostało zrobione na rzecz naszych dzieci i nie będzie możliwa realizacja kolejnych zadań.

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy nr: 43 8454 1095 3003 0038 1109 0001 z dopiskiem "Rada Rodziców", imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której uczęszcza (w przypadku kilku dzieci uczęszczającej do naszej szkoły, składkę można podzielić).

Ponadto wpłat można dokonać w formie gotówki w sekretariacie szkoły lub podczas zebrań szkolnych u przewodniczących klasy.

 

  Z wyrazami szacunku

  Tomasz Szafron, przewodniczący Rady Rodziców

do góry