• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 946
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Innowacja pedagogiczna „ Klasa w terenie” - podsumowanie

Innowacja pedagogiczna „ Klasa w terenie” - podsumowanie

25 06 2024 #Aktualności

Innowacja pedagogiczna „ Klasa w terenie”

Działania uczniów w ramach innowacji

Innowacja pedagogiczna „Klasa w terenie” realizowana była w okresie od października 2023 do końca maja 2024r. przez klasy I-III. Miała ona na celu promowanie edukacji na świeżym powietrzu i zachęcenie uczniów do "opuszczenia" murów szkoły, a także spędzenia czasu w terenie.

 Wzbogacała proces dydaktyczny o elementy zabaw i aktywności poza klasą. Działania te pomagały w wykorzystaniu przestrzeni zewnętrznej jako naturalnego środowiska uczenia się – co sprzyjało rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów oraz ich aktywności fizycznej.

Uczestnictwo w projekcie przyniosło szereg korzyści edukacyjnych oraz społecznych:

  • Uczniowie mieli możliwość obserwacji i badań w naturalnym środowisku, co podniosło ich zrozumienie procesów ekologicznych i biologicznych;
  • Projekt uzupełnił tradycyjne metody nauczania, wprowadzając elementy praktyczne, które zwiększyły zaangażowanie uczniów i ułatwiły przyswajanie wiedzy;
  • Praca w grupach podczas zajęć terenowych sprzyjała rozwijaniu współpracy, komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów;
  • Zwiększono świadomość ekologiczną dzieci;
  • Bezpośredni kontakt z przyrodą zwiększył wrażliwość uczniów na kwestie ochrony środowiska i zachęcił do podejmowania działań proekologicznych.

Udział w innowacji „Klasa na terenie” okazał się niezwykle wartościowym doświadczeniem. Nauka poza tradycyjną salą lekcyjną może być nie tylko efektywna, ale również inspirująca i rozwijająca na wielu płaszczyznach.

To były fascynujące zajęcia, które na długo pozostaną w pamięci uczniów.

 

Szkolny koordynator innowacji

Aleksandra Bogocz

Innowacja pedagogiczna „Klasa w terenie"- podsumowanie

Innowacja pedagogiczna „Klasa w terenie"- podsumowanie

do góry